Passera Pavelló Àngel Carreras Martinet de Cerdanya, 2013

Promotor
Ajuntament de Martinet de Cerdanya

Data
2013

Fotògraf
Andrés Flajszer

Passera de connexió entre els diferents edificis que conformen el conjunt poliesportiu municipal.

Passera Pavelló Àngel Carreras - 0
Passera Pavelló Àngel Carreras - 1