Migdia House Family house between party walls, Granollers, 2014

PREMIS

Premis NaN 8, Categoria Residencial - FINALISTA 

PUBLICACIONS

On Diseño / issue #358. Barcelona. 2015

Rough style / Editorial Braum. Berlin. 2015

Un hogar para crecer con él. A. Xabalbeascoa / El País Semanal / Madrid. 2014

COAC / arquitecturacatalana.cat / 2014 - veure article

Dezeen - veure article (ENG)

Diario Design - veure article

Metalocus - veure article / Metalocus (ENG) click here for english version

Wallpaper - veure article

Divisare - veure article

Plataforma Arquitectura - veure article  / ArchDaily (ENG) - veure article

Archilovers - veure article

GOOOOD -  (Chinese)   这里

Promotor
Privat

Superfície construida
172,80 m2

Col·laboradors
Claudia Galicia, Arquitecta Tècnica Josep Arisa, Tancaments

Data
2014

Fotògraf
Andrés Flajszer

Més info:

Dossier de projecte - issuu vers. española

The project starts from two client's requirements: A house with plenty of natural light and a house with the possibility of increasing in size through the years.

To comply with those requirements we proposes a clear action: to bring services and storage areas to the blank walls leaving a central core which articulates the space around it. With this decision we get the street and courtyard façades free of program. Those façades are facing north and south so they can become a light and ventilation filters. Another consequence of this decision is getting a free and flexible section which will aloud future light slabs to be built if the inhabitants need them. With this aim, concealed anchorages where left into the concrete to aloud simple timber structure to be built in the future.

A multifunctional garage space is located at ground floor level, related to both, street and courtyard, is a space to have familiar meals or courtyard related activities. Facing south at first floor level we find the dinner area, next to it, and facing north we find the kitchen. The bedroom is linked to the living area through a double sliding door that gives different levels of privacy. At roof level and thanks to the section flexibility we find two terraces, the first one, protected with a vegetal pergola is more private, the second is an open one and works as a solarium.

The two side concrete walls are not perpendicular to the main façade, so in order to organize the plan the remaining spaces are used as a service and storage areas.

Integrated with the core we find the bathroom, and slightly moved to the north-east corner we have the stairs, this layout defines spaces with different proportions around the program which improves the relation between them. A small internal patio is located in the core to illuminate the central areas and the bathroom, in the future can contain the lift.

The two main façades had been thought as a triple skin. They act as a filter to improve internal light, temperature and comfort conditions. The outer skin is made of 4cm cellular polycarbonate and the inner one is made of double glass, movable aluminium louvres are located between those two layers. Facing south, we have the possibility to open or close the chamber between the polycarbonate and the glass depending on ventilation requirements: during winter time this chamber will remain closed and louvres will be orientated towards the interior to get more radiation, during summer time the chamber will remain opened and louvres will face exterior, that way we stop direct radiation exposure. If needed, is also possible to totally open the inner glass layer to ventilate the whole space from south to north. The house is been designed to get the best comfort using passive techniques. We only use 3 climate mechanical elements: one ventilated hearth, a fan system, and a thermostat with ducts that brings the worm air accumulated in the higher areas of the double height down to the lower levels and a heat pump as an additional support. 

 We have worked with neutral and rough materials: concrete, glass, polycarbonate, maple timber... trying to create a non contaminated space which allows the inhabitants to bring their own colour and personality with the chosen furniture, vegetation, paints, lamps, racks... in some way seeking to project support for everyday life.

 

El projecte parteix de dues premises inicials marcades per la propietat des del primer dia: Una casa amb molta llum natural i una casa que tingui la capacitat al llarg del temps d'augmentar metres de sostre sense renunciar als espais comuns.

Aquests dos axiomes són els que determinen l'idea principal del projecte: portar tots els serveis, i l'emmagatzematge, a les mitgeres; deixant un nucli central que articula l'espai al seu voltant.

Aquesta decisió ens permet alliberar les façanes del carrer i del pati, nord i sud respectivament, i poder-les treballar com a filtre de llum i ventilació. Per altra banda, ens allibera la secció del projecte, dotant-lo de flexibilitat en el temps. En funció de les necessitats dels usuaris, s'augmenta la superfície de sostre a través de la construcció d'altells. S'han deixat uns anclatges integrats a l'estructura de formigó perquè en un futur es puguin muntar unes estructures senzilles de fusta sense necessitat de mitjans auxiliars.

A planta baixa relacionat amb el carrer i el pati queda un espai de garatge entès com a espai multifuncional on poder fer dinars familiars, festes o activitats relacionades amb el pati.

La planta primera, i anant de sud a nord, hi ha l'estar-menjador i la cuina. L'habitació queda lligada a l'estar a través d'un doble porta corredissa, això dóna varies alternatives de privacitat, des de una habitació totalment oberta o semioberta a l'estar fins a una habitació tancada amb accés a través del vestidor.

A la coberta, i gràcies a la secció, apareixen dues terrasses, una de més privada i protegida per una pèrgola vegetal, i l'altra més exposada, entesa com a solarium.

Les mitgeres queden paralel•les però esbiaixades respecte la perpendicular de la façana.

Aprofitant que són elements cecs es plantegen com uns espais de serveis i emmagatzematge recuperant la perpendicular a la façana en la seva cara interior. Això dóna la possibilitats d'encabir programa on agafa més gruix.

El nucli que integra bany i escales es situa lleugerament desplaçat cap a la cantonada nord-oest de la planta de l'edifici definint així diferents proporcions en els espais del seu voltant i facilitant la relació entre ells. Integra també un pati de llum que a més d'il•luminar els espais centrals de la casa, dóna llum natural a la dutxa i al wc. Aquest pati esta pensat com a previsó per a un possible ascensor.

Les façanes estan enteses com una triple pell. Estan plantejades com a filtres per millorar la sensació de confort: llum i temperatura. La pell més exterior és de policarbonat cel•lular de 4cm, l'interior de vidre doble amb càmara i entre les dues unes lames orientables. A la façana sud l'espai entre la fulla de policarbonat i el vidre es pot obrir i tancar en funció de les necessitats de ventilació: a l'hivern tanquem la càmara i orientem les lames cap a l'interior per aprofitar al màxim la radiació i a l'estiu obrim la càmara i orientem les lames cap a l'exterior evitant així l'incidència directe de la radiació solar; si convé podem obrir també el 100% de la fulla interior deixant tota la casa ventilada de la façana sud a nord. La casa esta pensada per aconseguir el major confort possible a través de mètodes passius. Apareixen únicament 3 elements mecànics de climatització: una xemeneia amb ventilació forçada; un sistema de ventilador, conducte i termostat que recircula l'aire calent acumulat a la part alta del doble espai portant-lo a les cotes més baixes; i una bomba de calor que s'utilitza com a suport adicional.

S'ha treballat amb els materials el més despullats i neutres possibles: formigó, vidre, policarbonat, fusta d'auró... amb l'objectiu de generar un espai no contaminat i que sigui el propi usuari qui li doni color i personalitat a través de mobiliari, vegetació... d'alguna manera procurant projectar un suport per a la vida quotidiana.

The project starts from two client's requirements: A house with plenty of natural light and a house with the possibility of increasing in size through the years.

To comply with...

Llegir més
Migdia House - 0
Migdia House - 1
Migdia House - 2
Migdia House - 3
Migdia House - 4
Migdia House - 5
Migdia House - 6
Migdia House - 7
Migdia House - 8