PizzaGarden. Satoria Panatieri Restaurant concept space, Barelona, 2018

PUBLICACIONS

Platerselector - veure article

Promotor
Rafa Panatinieri

Data
2018

Fotògraf
Aitor Estévez

This is a very small project: a dining room, a bakery and a patio.

The strategy has consisted of removing layers and layers of a more than 150 years old space and returning it to its roots: to ceramics, steel, wood, hydraulic tiles... we have worked in the same way as Rafa Panatieri understands his cuisine: looking for materials, local produce, leaving it raw, stripped bare.


Aquest és un projecte molt petit: un menjador, un obrador i un pati.

L'estratègia ha consistit en treure capes i capes d'un espai de més de 150 anys d'història i tornar-lo a l'origen: a la ceràmica, a l'acer, a la fusta, als hidràulics... hem treballat de la mateixa manera que en Rafa Panatieri entén la seva cuina, buscant els materials, el producte de proximitat, deixant-lo en cru, despullat.This is a very small project: a dining room, a bakery and a patio.

The strategy has consisted of removing layers and layers of a more than 150 years old...

Llegir més
PizzaGarden. Satoria Panatieri - 0
PizzaGarden. Satoria Panatieri - 1
PizzaGarden. Satoria Panatieri - 2
PizzaGarden. Satoria Panatieri - 3
PizzaGarden. Satoria Panatieri - 4
PizzaGarden. Satoria Panatieri - 5