Sant Daniel House House between party walls renovation , Girona, 2021, 2019

PREMIS

Premis d'Arquitectura Comarques de Girona 2020 - MENCIÓ D'INTERIORS

PUBLICACIONS

Dezeen (eng) veure article 

Metalocus - veure article / click here for english version

Diariodesign - veure article

Plataforma Arquitectura - veure article / Archdaily (eng) here /  Archdaily (Chinese) 这里

PIAYD - veure publicació

Dezeen's top home interiors of 2021 (eng) veure article


Promotor
Privat

Superfície construida
157,44 m2

Data
2019

Fotògraf
Andrés Flajszer

The main aim of the refurbishment is to improve habitability conditions through low-cost measures with a minimal environmental impact. 

The challenge to organise the functional program of a room with a width of 3.75m and depth of 12m derives from working transversely on the façades, with a sequential organisation of the areas, making circulation areas disappear while lengthening visuals. 

Emptying the initial volume from the two, interior courtyards, allow new visual relations between areas, providing natural light to all the rooms and guaranteeing a good climatic behaviour: crossed ventilation, Venturi effect...

All the used materials, such as the the wooden-roof structure, the new floor slabs, wood fibre insulation, enclosures of pine as well as indoor claddings of fir and the paintings,have almost zero impact and are non-harmful.

The result is a raw, neutral, site-specific architecture, allowing the user, objects and time to give it its own character.


La reforma té com a principal objectiu millorar les condicions d’habitabilitat a través d’actuacions de baix cost econòmic i poc impacte ambiental.

El repte d’organitzar el programa funcional d’un espai de 3,75m d’amplada i 12m de fondària deriva en treballar transversalment a les façanes, amb una organització seqüencial dels espais, fent desaparèixer zones de circulació i allargant visuals.

Els dos patis interiors, buidats del volum inicial, permeten noves relacions visuals entre espais, proporcionen il·luminació natural a totes les estances i garanteix un bon comportament climàtic al conjunt: ventilacions creuades, efecte venturi...

Tots els materials emprats, tant l’estructura de fusta de la coberta, forjats nous, aïllament de fibra de fusta, tancaments de pi com revestiments interiors d’avet i les pintures, tenen un impacte gairebé nul i no són nocius.

El resultat és una arquitectura crua, neutra i del lloc, deixant que l’usuari, els objectes i el temps la vagin dotant de caràcter propi.

The main aim of the refurbishment is to improve habitability conditions through low-cost measures with a minimal environmental impact. 

The challenge to organise the functional program of...

Llegir més
Sant Daniel House - 0
Sant Daniel House - 1
Sant Daniel House - 2
Sant Daniel House - 3
Sant Daniel House - 4
Sant Daniel House - 5
Sant Daniel House - 6
Sant Daniel House - 7
Sant Daniel House - 8
Sant Daniel House - 9
Sant Daniel House - 10
Sant Daniel House - 11
Sant Daniel House - 12