Landscape Sport hall Integrated Activities Center, Les Llosses, 2016

PREMIS

Premis FAD 2017 - SELECCIONAT 

Premis Comarques Gironines 2017 - FINALISTA - veure article

PUBLICACIONS

Divisare - veure article

Afasia - veure article

DiarioDesign - veure article

Metalocus - veure article / Metalocus (ENG) - See article 

COAC / arquitecturacatalana.cat - veure article

GOOOOD -  (Chinese)   这里

Promotor
Ajuntament de Les Llosses

Superfície construida
900 m2

Data
2016

Fotògraf
Adrià Goula

Més info:

Dossier de projecte - issuu vers. española o english vers.

Panell Premis FAD 2017 - issuu

Las Llosas is the municipality with the vastest area of the Pyrenees and at the same time has no town core and has very little population. Its urban structure is conformed with little architectural sets following ancient parishes and isolated farmhouses.

Near the road C-26 between Ripoll and Berga we find the parish church of Santa Maria de Matamala, it names the Matamala core which is one of the most emblematic places of the municipality. The church dates from year 888 a.c. and since that time has always been a place for meetings and celebrations.

The main objective is to design an open building that can hold the main cultural, social and sport activities of Les Llosses. Furthermore it would be the seed of a future urban center that will give identity to the municipality.

The facility ocuppies a 900 sqm area, the same as the Matamala complex. In the semibasement floor it has an open space 32,5 m long, 25 m wide and 6 m height as well as a 50 sqm closed space for toilets and warehouse. The spaces are designed to be independent from each other and to be used from outside the building in order to give adaptability to the place. In the upper floor there is a 150 sqm multipurpose closed space with its own toilets. This space is designed as a pure volume that at the same time solves the connexion between the different height levels of the site.

The uses that the building was asked to hold required a huge space volume in compraison to the existing architectural set. Another main goal of the project was to integrate the facility in the place in a way that the old church of Matamala mantained its historical protagonism in the landscape as a reference point and at the same time create a place that shows its singular features without ambiguities:

A cobered place integrated in the landscape in a way that the green roof becomes an extension of the existing terrace an the volume is absorbed by the terrain slope.

An open simple space with reduced maintenance costs and with no need of specific control systems that can hold a huge range of activities.

A meeting point for practicing indoor sports and at the same time a space for celebrations, events, markets...

Equipment open to everyone and for everything. 


Les Llosses és el municipi amb el terme més extens i un dels menys poblats del Ripollès, sense nucli urbà. S’estructura mitjançant un seguit d’antigues parròquies que conformen petits conjunts arquitectònics disseminats en el terme i masies aïllades.

Al peu de la carretera C-26 de Ripoll a Berga es troba la parròquia de Santa Maria de Matamala, que dona nom al nucli de Matamala, el qual és un dels indrets més emblemàtics del municipi. L’església que domina la vall, datada des de l’any 888, tradicionalment sempre ha estat lloc de trobades i celebracions.

L’objectiu inicial és crear un equipament obert que concentri la majoria d’activitats socioculturals i esportives de Les Llosses, amb vocació de ser la llavor que en el futur generi la creació d’un nucli urbà que donarà la identitat al poble.

L’edificació es conforma mitjançant una superfície construïda de gairebé 900 m², equivalent a la que actualment té el conjunt de Santa Maria de Matamala. L’equipament té en planta semisoterrani una sala oberta de 32,5 m de llarg, per 20 m d’ample i 6 m d’alçada lliure, un espai tancat per lavabos i un altre per magatzem d’uns 25 m² cadascun, plantejats de tal forma que si un altre dia es vol tancar la sala principal, aquests espais es poguessin utilitzar independentment des de l’exterior. En la planta superior es col·loca un espai polivalent tancat d’uns 150 m² amb un petit lavabo. Aquesta planta es tracta amb una volumetria pura i rotunda que ajuda a resoldre el canvi de nivell del terreny. L’objectiu d’aquest espai és realitzar qualsevol tipus d’acte o reunió de petit format que requereixi d’un espai tancat.

El programa d’usos proposat per l’Ajuntament, suposava una volumetria molt important respecte de les preexistències actuals. Aquesta volumetria s’implanta sense que l’església perdi cap mena de protagonisme arquitectònic, ni el sentit com a punt de referència en el paisatge que tradicionalment a tingut, i per altre banda s’ha buscat la identificació inequívoca de que es tracta d’un equipament singular.

Un espai cobert de considerables dimensions que s’integra en el paisatge a base d’encabir-lo en el terreny de tal manera que la coberta és una ampliació de l’esplanada superior i la volumetria és absorbida amb l’avançament del marge.

Un espai obert que permeti tot tipus d’activitat, minimitzant les despeses de manteniment, sense complements ni decoracions afegides, que no requereix cap control especial per a la seva utilització.

Punt de trobada per poder practicar basquet, futbol sala o altres esports d’interior que requereixen espais protegits de les inclemències meteorològiques i al mateix temps lloc de celebracions de festes majors, concentracions, fires i mercats.

Equipament obert a tothom i per tot.

Las Llosas is the municipality with the vastest area of the Pyrenees and at the same time has no town core and has very little population. Its urban...

Llegir més
Landscape Sport hall - 0
Landscape Sport hall - 1
Landscape Sport hall - 2
Landscape Sport hall - 3
Landscape Sport hall - 4
Landscape Sport hall - 5
Landscape Sport hall - 6
Landscape Sport hall - 7
Landscape Sport hall - 8
Landscape Sport hall - 9