La Cabanya Nursery school, Torelló, 2007

PREMIS

Exposició COAC "Equipaments docents comarques centrals 2007-2011" - SELECCIONAT

PUBLICACIONS

Learn for Life. Gestalten. Berlin 2012

Interior Architecture of China. May 2012 Issue. Co-op Land

Colorful Childhood. Ifengspace. Xina 2012 -veure publicació

Plataforma Arquitectura - veure article / ArchDaily (ENG) - veure arcticle

Diariodesign - veure article

Promotor
Ajuntament de Torelló

Superfície construida
1037 m2

Col·laboradors
Miquel Grifell Suárez, Arq. Tècnic

Data
2007

Fotògraf
Adrià Goula

Més info:

Panell exposició "Equipaments docents comarques centrals 2007-2011" - issuu

The approach to the nursery is on the basis of the land surface separated from the urban park of the same name. This place was chosen because it is slightly higher than the rest of the park, providing the facilities with views of the surrounding area

It is proposed to "break down" the programme into three interlinked parts: space for classrooms, management and service spaces, and multi-purpose space.

The central multi-purpose space is the main point of the project. It will allow different uses like dinning room, winter courtyard, performance hall... At the same time, acts as distributor and receiver/control point of the building.  The roof of this space is completely south-facing in order to implement a significant number of solar photovoltaic panels in the furure.


El plantejament de la llar d'infants es fa en base a una superfície de terreny que s'ha separat del Parc Urbà del mateix nom. S'escull aquest sector degut a que queda lleugerament a cota superior respecte el nivell de la resta del Parc, obtenint així que l'equipament tingui unes vistes del seu entorn.

Es planteja "desgranar" el programa en tres cossos entrelligats: espai per aules, espais de direcció i serveis, i espai d'ús múltiple.

Es dóna molta importància a l'espai d'ús múltiple central ja que serà el que permetrà dotar de diferents usos (menjador, pati interior d'hivern, local d'actuacions,...). A la vegada, també actua de rebedor-distribuidor i control de tota la instal·lació.  La coberta d'aquest espai està orientada totalment a sud, per tal de permetre implantar un nombre important de plaques solars o fotovoltaiques en un futur.

The approach to the nursery is on the basis of the land surface separated from the urban park of the same name. This place was chosen because it...

Llegir més
La Cabanya - 0
La Cabanya - 1
La Cabanya - 2
La Cabanya - 3
La Cabanya - 4
La Cabanya - 5
La Cabanya - 6